Politică de confidențialitate

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Central PARK WINE FESTIVAL 2023

Organizatorul nu proceseaza date cu caracter personal ale Particpantilor in cadrul Festivalului “Central Park Wine Festival”, asa cum sunt definite in Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulația a acestor date.

Organizatorul nu își asumă nicio răspundere pentru folosirea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Partenerii Contractuali sau terti, in cadrul unor activari organizate de catre acestia in timpul si pe durata Festivalului “Central Park Wine Festival”.

Responsabilitatea folosirii si prelucrarii datele cu caracter personal este exclusiva a Partenerilor Contractuali , astfel incat drepturile și obligațiile decurgând din relația juridică se aplică exclusiv Participantului și Partenerului Contractual.

Participantii confirmă în mod expres că nu pot ridica nicio pretenție împotriva Organizatorului in legatura cu prelucrarea datelor cu character personal asa sunt definite in Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulația a acestor date.